Update 14 maart 2020

Beste leden,

Hierbij een update wat betreft het coronavirus en de trainingen bij Ki-Aikidoschool Torii. Het NOC*NSF en de JBN hebben het volgende aangegeven:

Judo Bond Nederland adviseert trainingen en andere bijeenkomsten voorlopig t/m eind maart af te gelasten. Daarbij volgt de bond de richtlijnen van NOC*NSF.
Zij roepen op om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.

Op de eerste pagina van onze les map staat het doel van onze studie als volgt omschreven:
Let us have a universal spirit that loves and protects all creation and helps all things grow and develop
To unify mind and body and become one with the universe is the ultimate purpose of my study.

Het doel is dus om iedereen om ons heen te beschermen en ervoor te zorgen dat de omstandigheden niet erger worden dan ze al zijn. Wij hebben daarom besloten om de dojo langer gesloten te houden, tenminste tot 31 maart.
Dit betekent ook dat de geplande stage in Hillegom van 22 maart niet doorgaat als ook de Sokushin no Gyo van 29 maart a.s.
In de tussen tijd krijgen we nog de nodige “ki-tests” te verwerken. Er zullen beslissingen voor ons genomen worden die wel of niet zinvol lijken. Hierdoor zal het voelen alsof de controle over je leven en jezelf ver te zoeken is.
Een uitgelezen kans dus om datgene wat we in de dojo oefenen in de praktijk te brengen en vooral het “one point” te behouden bij alles wat ons overkomt.

Mocht je nog vragen hebben laat het ons weten.
We wensen jullie en de mensen om je heen veel gezondheid toe en hopelijk zien we jullie snel weer terug,

Met vriendelijke groet,
Ki-Aikidoschool Torii