Uit de JBN Nieuwsbrief van Mei 2015

 

shinshin-toitsu-aikido-kai

Ad Voogels gepromoveerd tot 6e dan

Afgelopen zondag heeft Christopher Curtis sensei de 6de dan Ki-aikido uitgereikt aan Ad Voogels, namens de Ki no kenkyukai in Japan.

Ad Voogels ontving deze bijzondere promotie tijdens het 22e nationale Ki-aikido seminar in Helmond. Daarbij is ook zijn bevoegdheid om zelfstandig examens af te nemen tot en met 5e dan (met de daarbij behorende ki-examens) verlengd met twee jaar. De verlenging wordt enkel toegekend als een examinator regelmatige bijscholing volgt in Japan.

Wij feliciteren Ad van harte met deze bijzondere promotie!

Districtsstage Zuid-Nederland

Het zijn niet alleen de nationale stages waar mensen, die het aikido een warm hart toedragen, zich inzetten om het voor anderen mogelijk te maken hun passie te beleven. Ook in de districten zijn vrijwilligers actief om de breedtesport te promoten.

Op 12 april organiseerde district Zuid-Nederland de jaarlijkse technische dag voor Ki-aikido in Waalwijk. Onder leiding van Koos de Graaf genoten de deelnemers van een geweldig evenement en vloog de tijd voorbij. Het samenkomen van verschillende scholen in hetzelfde district en de mogelijkheid voor iedereen om deel te nemen ongeacht de stijl, zorgt ervoor dat men elkaar beter leert kennen en waarderen.

Deze samenkomsten zijn alleen maar mogelijk als er mensen bereid zijn om zich belangeloos in te zetten voor anderen. In het Ki-aikido kennen we hier de term “otomo-training” voor.

Wij willen hier dan ook Ad van Dongen bedanken voor het mogelijk maken van deze dagen en zijn jarenlange inzet om het aikido op districtsniveau te promoten.

— Ad Voogels